به وب سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس خوش آمدید

تماس در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه): 07731222629

تماس با ما

تلفن دفتر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس : 

077-31222629

آدرس پستی جهت دریافت نمونه ها: 

بوشهر، خیابان شهید ماهینی، خیابان خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی- دفتر آزمایشگاه مرکزی. کد پستی: 7516913817

..............................

توجه:

1- نمونه ها فقط یک هفته در آزمایشگاه نگهداری می شوند

2-لازم است حتما روی پاکت نمونه های ارسالی و همچنین روی ظرف نمونه، نام و نام خانوادگی درخواست کننده، شماره تماس و شماره سفارش ثبت درخواست، حتما نوشته شود

*
*