آزمایشگاه تحقیقاتی- خدماتی زیست فناوری

 


نام و نام خانوادگی

تحصیلات

رشته تخصصی

شماره تماس

تلفن داخلی

احمد فقیه احمدانی

کارشناسی ارشد

مهندسی منابع طبیعی تکثیر و پرورش آبزیان

09179634341

 

سما چراغی

کارشناسی

میکروبیولوژی

09171767219

 

 

خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه:

آزمون ها

Ø       استخراج DNA و RNA از نمونه‌های جانوری (جانوران دریا و خشکی)

Ø       استخراج DNA و RNA از نمونه‌های گیاهی (خشکی و دریایی شامل میکرو جلبک ها، علف های دریایی و دیاتومه ها)

Ø       تست مولکولی بیماریهای آبزیان با  PCR و Real-time PCR

Ø       انجام تکنیک های ALFP، SSR، RAPD، RFLP

Ø       Real-Time PCR

Ø       سنتز CDNA

Ø       واکنش زنجیره ای  پلیمراز PCR  

Ø       انجام آنالیزهای  Real-time PCR

Ø       شناسایی مولکولی ماهیان ( DNA بارکدینگ )

Ø       کلونینگ ژنهای ناشناخته در آبزیان

Ø       کلون ژن در وکتورهای معمولی و بیانی

Ø       پیگیری منشأ و تقلبات غذایی

بیوانفورماتیک

Ø       آنالیز داده های مرتبط با ژنتیک جمعیت

Ø       آنالیز داده های DNA بارکدینگ

Ø       طراحی انواع پرایمرهای PCR (دژنره،Real-Time PCRو .... )

Ø       آنالیز داده های Real-Time PCR

Ø       آنالیز داده های مرتبط با کاریوتایپ ماهیان

 

 

 

 

لیست تجهیزات و خدمات اصلی موجود در آزمایشگاه

ردیف

نوع آزمون

 

مارک و مدل دستگاه

نام دستگاه

1.                     

کشت انبوه باکتری

 

Electro Lab/ Fermac 300

بیوراکتور

2.                    

تکثیر DNA

 

Eppendorf/6331

PCR

3.                   

بیان ژن

 

Corbett/ RG - 3000

REAL TIME PCR

4.                    

تعیین کیفیت DNA

 

Cleaver Scientific Ltd

Electrophoresis

5.                   

پرتئومیکس

 

Bio Rad

Electrophoresis  پروتئین

6.                    

ژل داک

 

Bio Rad/ Universal Hood 2

GEL DOCUMENT

7.                   

سانتریفیوژ نمودن نمونه ها در شرایط دمایی مختلف

 

Eppendorf/5810

سانتریفیوژ یخچال‌دار

 

8.                   

کشت باکتری

 

memmert

انکوباتور

9.                    

جهت انجماد یا خنک سازی نمونه ها

 

-

تانک ازت

 

10.                  

نگهداری نمونه های زیستی در دمای پایین

 

-

فریزر  °C 70-

11.                  

استفاده از ایستگاه استخراج DNA

 

-

ایستگاه استخراج DNA

12.                 

استفاده از ایستگاه استخراج RNA

 

-

ایستگاه استخراج RNA

13.                

تعیین pH محلول

 

-

pH متر

14.                 

شیکر

 

-

شیکر

15.                

کشت باکتری در دماهای 4 الی 45درجه سانتیگراد

 

-

شیکر انکوباتور یخچالدار

16.                 

تولید پودر یخ

 

-

یخ ساز

17.                

تعیین کمیت DNA

 

-

اسپکترو فتومتر DNA

18.                

استریل کردن

 

-

اتوکلاو

19.                 

رنگ امیزی گرم

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری

20.                 

ازمایش میکروبی اب

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری

21.                 

تست انتی بیوگرام

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری

22.                

انالیز شمارش توتال کلی فرم احتمالی

MPN

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری کلیه تجهیزات کشت باکتری

23.               

انالیز شمارش توتال کلی فرم تاییدی

MPN

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری

24.                

شمارش و جدا سازی اشریشیا کلی

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری

25.               

شمارش کلی باکتری(اب ،رسوب،ابزی)

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری

26.                

کشت باکتری و نگهداری برای مدت محدود

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری

27.               

تعیین حداقل غلظت کشندگی (MBC) انواع عصاره های گیاهی و جانوری بر روی یک باکتری

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری

28.               

تعیین حداقل غلظت باز دارندگی از رشد (MIC) انواع عصاره های گیاهی و جانوری بر روی یک باکتری

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری

29.                

انتی بیوگرام عصاره های گیاهی و جانوری به روش انتشار اگار در  چاهک بر روی یک باکتری

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری

30.                

انتی بیوگرام عصاره های گیاهی و جانوری به روش انتشار از دیسک بر  روی یک باکتری

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری

31.                

سنجش سطح گلوکز در نمونه سرم ابزی

 

BIOTEK-synergy HTX

میکرو پلیت ریدر

32.               

سنجش سطح تری گلیسیرید در نمونه سرم ابزی

 

BIOTEK-synergy HTX

میکرو پلیت ریدر

33.               

سنجش سطح کلسترول در نمونه سرم ابزی

 

BIOTEK-synergy HTX

میکرو پلیت ریدر

34.               

سنجش سطح GOT در نمونه سرم ابزی

 

BIOTEK-synergy HTX

میکرو پلیت ریدر

35.               

سنجش سطح GPT

در نمونه سرم ابزی

 

BIOTEK-synergy HTX

میکرو پلیت ریدر

36.               

سنجش سطح ALP در نمونه سرم ابزی

 

BIOTEK-synergy HTX

میکرو پلیت ریدر

37.               

سنجش سطح LDH در نمونه سرم ابزی

 

BIOTEK-synergy HTX

میکرو پلیت ریدر

38.               

سنجش سطح آلبومین در نمونه سرم ابزی

 

BIOTEK-synergy HTX

میکرو پلیت ریدر

39.               

سنجش سطح توتال پروتئین در نمونه سرم ابزی

 

BIOTEK-synergy HTX

میکرو پلیت ریدر

40.                 

سنجش سطح کورتیزول در نمونه سرم ابزی

 

BIOTEK-synergy HTX

میکرو پلیت ریدر

41.                 

کار در ازمایشگاه میکروب

 

-

-

آمار بازدید
 بازدید امروز : 45
 کل بازدید : 132021
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.