آزمایشگاه تحقیقاتی سازه های هیدرولیکی پیشرفته

اطلاعات کارشناس مربوطه

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

رشته تحصیلی

شماره تماس

تلفن داخلی

-

-

-

-

 

 

-------------------------

 

آزمایشگاه سازه های هیدرولیکی پیشرفته در بهمن ماه سال 1392، جهت انجام آزمایشات پیشرفته در زمینه های مختلف پژوهشی رشته سازه های هیدرولیکی گروه مهندسی عمران برای دانشجویان کارشناسی ارشد، در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر با سرپرستی آقای دکتر محمد واقفی تجهیز و راه اندازی شد. امکانات این آزمایشگاه شامل یک کانال قوسی شکل توام با آبگیرهای جانبی مختلف، دستگاه سرعت سنج سه بعدی  Vectrino و عمق سنج دیجیتالی INSIZE می باشد که در ادامه به قابلیت ها و کارکردهای هر کدام اشاره شده است.

 

1-   کانال آزمایشگاهی

برای انجام آزمایشات مختلف در زمینه الگوی جریان و آبشستگی، یک کانال قوسی با زاویه مرکزی 180 درجه، به عرض 1 متر و ارتفاع 7/0 متر با جداره های شیشه ای و حفاظ های فولادی در آزمایشگاه سازه های هیدرولیکی پیشرفته دانشگاه خلیج فارس طراحی و ساخته شد. این کانال آزمایشگاهی، اولین کانال چندمنظوره 180 درجه تند در ایران می باشد که دارای 4 آبگیرجانبی 90 درجه و 4 آبگیر 30 درجه می باشد. در شکل 1، نمایی از کانال موردنظر در آزمایشگاه نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می شود، کانال مورد نظر دارای قوس مرکزی 180 درجه بوده و از یک مسیر مستقیم در بالادست به طول 6.5 m و همچنین از مسیر مستقیمی در پایین دست به طول 5 m تشکیل شده است. مطابق شکل، این دو مسیر مستقیم توسط قوس 180 درجه به شعاع انحنای خارجی 2.5 m به هم متصل شده اند. برای تامین آب موردنیاز در کانال، از مخازن تحتانی با ظرفیت 20 مترمکعب استفاده شده است. حداکثر دبی پمپ مورد استفاده، 100 لیتر بر ثانیه می باشد که با استفاده از دبی سنج آلتراسونیک این مقدار تعیین و ثابت می شود. در شکل 2 نمایی از پمپ و دستگاه دبی سنج نشان داده شده است. برای تنظیم عمق آب موردنیاز در کانال نیز از دریچه پروانه ای که در انتهای مسیر پایین دست می باشد، استفاده شده است.

 

2-   دستگاه سرعت سنج سه بعدی Vectrino و نرم افزارهای مربوط به آن

به منظور اندازه گیری مولفه های سرعت و تعیین الگوی سه بعدی جریان از دستگاه سرعت سنج سه بعدی Vectrino که یکی از پیشرفته ترین انواع سرعت سنج های ADV) Acoustic Doppler Velocimeter) می باشد، استفاده شده است. این دستگاه، بر اساس نحوه استقرار probe آن، یعنی قسمتی که شاخک های مربوط به دریافت سیگنال های بازگشتی ناشی از برخورد به ذره معلق در آب به آن متصل است، در داخل سیال به دو نوع side looking (جانب نگر) و down looking (پایین نگر) تقسیم می شود که برای اندازه گیری در قسمت های مختلف میدان به کار می رود.

 

شکل1: نمایی از کانال قوسی 180 درجه تند چندمنظوره واقع در آزمایشگاه سازه های هیدرولیکی پیشرفته دانشگاه خلیج فارس


      

(الف)                                                                 (ب)

شکل 2: نمایش مکان قرارگیری: الف) سیستم پمپ و ب) دستگاه دبی سنج

 

برای اندازه گیری سرعت جریان در نواحی نزدیک به دیواره های کانال و سطح آب از side looking و در بقیه حالات از down looking استفاده می شود. در شکل های 3 و 4، نماهایی از این دستگاه نشان داده شده است. محدوده سرعت در این دستگاه از  0.01+- تا 7+- متر بر ثانیه توسط کاربر قابل تنظیم بوده و دقت آن 0.5%+- مقدار اندازه گیری شده (1+ - میلیمتر برثانیه) می باشد. فرکانس 25 هرتز بیشیترین مقدار فرکانس برای این دستگاه می باشد. با در نظر گرفتن زمان 1 دقیقه برداشت داده، این دستگاه می تواند در هر ثانیه تا سقف 1500 داده سرعت جریان و در سه جهت را برداشت کند. اطلاعات مربوط به داده های اندازه گیری شده در زمان های مختلف، با استفاده از نرم افزار Vectrino ثبت شده و به فرمت adv ذخیره می شود. سپس این داده ها برای استفاده در نرم افزار Explorer V ، به فرمت vno تبدیل شده و پس از تجزیه و تحلیل و میانگین گیری سرعت ها به فرمت قابل استفاده در excel تبدیل می شوند. در شکل 4، نحوه استقرار دستگاه سرعت سنج در قوس 180 درجه و نرم افزار مربوط به آن برای ذخیره سازی داده ها نشان داده شده است.

 

شکل 3: نمایش قسمت های مختلف دستگاه سرعت سنج سه بعدی .vectrino سمت راست، شاخک های گیرنده در حالت پایین نگر و سمت چپ، شاخک های گیرنده در حالت جانب نگر.

شکل 4: اندازه گیری سرعت سه بعدی جریان با استفاده از دستگاه vectrino و نرم افزار مربوطه.

3-   عمق سنج دیجیتالی

برای اندازه گیری تغییرات تراز سطح آب، در آزمایشگاه سازه های هیدرولیکی دانشگاه خلیج فارس از عمق سنج دیجیتالی INSIZE  و مدل 1141-150 A استفاده می شود که مطابق شکل 5، طول این عمق سنج 50 cm و دقت آن 0.01 mm می باشد.

 

شکل 5: عمق سنج دیجیتالی INSIZE

 

آمار بازدید
 بازدید امروز : 25
 کل بازدید : 132001
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.