آزمایشگاه شبیه ساز قدرت

اطلاعات مسئول آزمایشگاه :


نام و نام خانوادگی

تحصیلات

رشته تخصصی

شماره تماس

تلفن داخلی

رحمان دشتی

دکتری

برق

09177721345

 

 


کاربرد ها و امکانات آزمایشگاه شبیه ساز سیستم های قدرت :

1.      بدست آوردن مدل کلاسیک ژنراتور نیروگاه

2.      مشخصه های کاری واحد تولید ایزوله از شبکه با بار محلی

3.      سنکرون کردن واحد تولید با شبکه بینهایت

4.      بررسی مشخصات کاری واحد تولید موازی با شبکه

5.      آشنایی با انواع مد های کاری گاورنر نیروگاه

6.       مطالعات پایداری ماشین سنکرون

7.      آشنایی و کار با تجهیزات حفاظتی در نیروگاه ها

8.      آشنایی با سیستم اینترلاک در پست های فشار قوی

9.      آشنایی با کلیدزنی در انواع پست های فشار قوی

10.  اثر فرانتی و جبران آن در شبکه قدرت

11.  بررسی پروفیل ولتاژ و تلفات در خطوط انتقال

12.  بارگذاری طبیعی خطوط انتقال

13.  بررسی خط انتقال از دو سو تغذیه

14.  تطابق سیمولاتور با سیستم واقعی (سیستم پریونیت)

15.  تعیین گروه برداری ترانسفورماتور های قدرت

16.  عملکرد موازی ترانسفورماتور ها در شبکه قدرت

17.  بدست آوردن بازده و مشخصات عملکردی ترانسفورماتور های قدرت

18.  نقش تب چنجر ترانسفورماتور ها در سیستم قدرت

19.  مطالعه جریان هجومی ترانسفورماتور

20.  نقش اتصال زیگزاک در شبکه های توزیع

21.  مطالعه و بررسی خطای اتصال کوتاه متقارن در شبکه قدرت

22.  مطالعه و بررسی خطای اتصال کوتاه غیر متقارن در شبکه قدرت

23.  اضافه ولتاژهای گذرا در سیستم قدرت

24.  بررسی اثرات هارمونیک در شبکه قدرت و راه های کاهش و حذف آن ها

25.  بررسی و مقایسه نتایج بدست آمده توسط سیستم با نتایج نرم افزار های تجزیه و تحلیل سیستم های قدرت

 

تدابیر آموزشی مختلف این سیستم جهت :

1.      پرسنل مدیریت انرژی

2.      اپراتور های نیروگاه و پست

3.      پرسنل تعمیرات

4.      دانشجویان

5.      محققان

6.       و غیره

 

قسمت های تشکیل دهنده شبیه ساز (شکل زیر) :

1.      سیستم نیروگاه

2.      سیستم ایستگاه برق

3.      سیستم خطوط انتقال و توزیع

4.      سیستم ایستگاه باسبار دوبل ، جبرانساز توان راکتیو مدل  RPC و ترانسفورماتور های توزیع و انتقال

5.      سیستم بار

 


 

 

تشریح قسمت های مختلف شبیه ساز و آزمایش های قابل انجام

1.       مدل نیروگاه :

در این مدل ، مجموعه موتور سه فاز القایی به همراه درایو مربوط مدل توربین را تشکیل می دهد .

ژنراتور نیروگاه یک ماشین سنکرون سه فاز قطب صاف یا برجسته بدون جاروبک می باشد . سیستم تحریک شامل یک منبع جریان DC می باشد که با کنترل این جریان ولتاژ وتوان راکتیو خروجی قابل کنترل می باشد .

در این مدل قابلیت سنکرون کردن ژنراتور با شبکه سراسری وجود دارد که با کمک یک سیستم سنکرون کننده قابل انجام می باشد .

بخشی از آزمایش های قابل انجام در مدل نیروگاه :

1.      سنکرون کردن ژنراتور و شبکه سراسری برق

2.      بررسی اثر تغییرات تحریک روی توان راکتیو تحویلی ژنراتور

3.      بررسی تغییرات گشتاور اعمالی به ژنراتور و توان اکتیو خروجی آن

4.      مشاهده حالت های گذرا در اثر ورود بار های ناگهانی به شبکه

5.      تغییرات زاویه بار در اثر افزایش توان راکتیو

6.       تنظیم رله های اضافه جریان در سیستمهای شعاعی

7.      حفاظت توان معکوس ژنراتور

8.      حفاظت مولفه توالی منفی ژنراتور

9.      حفاظت افزایش فرکانس ژنراتور

10.  حفاظت اضافه و افت ولتاژ ژنراتور

11.  حفاظت در مقابل انواع خطا های زمین در شبکه قدرت

12.  رله گذاری در سیستم های قدرت و انجام تنظیمات آن

 

2.      سیستم ایستگاه برق

در این مدل از شینه بندی 1.5 کلیدی استفاده شده است . ترانسفورماتور پست از نوع افزاینده دارای تپ چنجر Off line می باشد .

بخشی از آزمایش های قابل انجام در سیستم ایستگاه برق :

1.      انجام مانور های کلید زنی جهت برقدار کردن فیدر خروجی

2.      انجام مانور های کلید زنی جهت انجام تعمیرات بر روی تجهیرات ایستگاه

3.      بررسی شرایت اینترلاک در ایستگاه های برق

4.       بررسی تاثیرات بهبود ولتاژ به وسیله تپ چنجر

 

3.     سیستم خطوط انتقال و توزیع

خطوط انتقال مدل شده در این سیستم از نوع  وبا سطح ولتاژ Kv  230  و فواصل مختلف و قابل تغییر می باشد ، که در هر قسمت کار آموز میتواند پارامتر های مختلف را به وسیله ابزار اندازه گیری بدست آورد .

خطوط توزیع در این قسمت همانند خطوط انتقال با سطح ولتاژ Kv 20 می باشد .

بخشی از آزمایش های قابل انجام در بخش سیستم خطوط انتقال و توزیع :

1.      تاثیر طول خط در ولتاژ انتهای ولتاژ خط

2.      تاثیر ضریب توان بار در انتهای ولتاژ خط

3.      مشاهده اثر فرانتی (خط انتقال بی بار)

4.      تاثیر نوع خط در ولتاژ انتهای آن

5.      قطع و وصل کلید در نزدیکی باسبار یا در نقاط ابتدایی یک خط بلند (حالت های گذرا)

6.       عبور بار طبیعی از خط (اندازه گیری ولتاژ و ضریب توان در نقاط مختلف)

7.      تاثیر طول خط در حداکثر توان انتقالی

8.      امکان تست و بررسی انواع خطاهای اتصال کوتاه

4.     سیستم ایستگاه باسبار دوبل ، جبرانساز توان راکتیو مدل  RPC و ترانسفورماتور های توزیع و انتقال

این بخش شامل ایستگاه با شینه بندی باسبار دوبل و ترانسفورماتور های توزیع و انتقال و واحد RPC و قابلیت انواع تست مشابه شرایط واقعی را دارا می باشد .

بخشی از آزمایش های قابل انجام در بخش چهارم

1.      انجام مانور های کلید زنی جهت برقدار کردن فیدر خروجی

2.      انجام مانور های کلید زنی جهت انجام تعمیرات بر روی تجهیرات ایستگاه

3.      بررسی شرایت اینترلاک در ایستگاه های برق

4.      بررسی تاثیرات واحد RPC UNIT در پست های انتقال (بهبود ولتاژ ، بهبود هارمونیک و ..)

5.      بررسی وجود ترانسفورماتورهای بی بار و باردار در شبکه توزیع و انتقال ( جریان اولیه ، تاثیرات هارمونیکی و ..)

 

 5.  سیستم بار

این بخش شامل بار های استاتیکی از جمله مقاومتی ؛ سلفی و خازنی می باشد که امکان مطالعه رفتار سیستم قدرت در شرایط مختلف کار برای دانشجو را فراهم می نماید .

بخشی از آزمایش های قابل انجام با استفاده از سیستم بار :

1.      کلید زنی بانک های خازنی (حالت گذرا)

2.      کلید زنی راکتور (حالت گذرا)

3.      وارد شدن ناگهانی بار های بزرگ (حالت گذرا)

4.      تاثیر بار های نامتعادل بر ولتاژ سر بار

5.      بررسی شاخص های کیفیت توان

6.       تاثیر بار های سلفی خازنی بر ولتاژ و PF

7.      بررسی المانهای مختلف حفاظتی در سیستم قدرت

8.      بررسی جریان هجومی در ترانسهای قدرت

9.      بررسی جریان راه اندازی موتورهای قدرت

 

 

آمار بازدید
 بازدید امروز : 9
 کل بازدید : 131985
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.