آزمون آذرماه 97

لیست پذیرفته شدگان آزمون پنجم HSE- آذرماه 97


 

 

رديف کد آموزشي رشته توضیحات
1 971393215 9328) کارشناسي ارشد ناپيوسته آموزش زبان انگليسي
2 961393203 آموزش زبان انگلیسی
3 960333005 روانشناسی تربیتی مردود به دلیل عدم شرکت در کلاس آموزشی
4 960333006 روانشناسی تربیتی
5 960332703 ادبیات پایداری
6 960623503 رياضي کاربردي - آناليز عددي
7 960371503 715) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي شيلات - تکثير و پرورش آبزيان96
8 970342903 ژنتیک و بهنژادی
9 940211623 لیسانس برق
10 960333003 روانشناسی تربیتی
11 970333006 330) کارشناسي ارشد ناپيوسته روان شناسي تربيتي
12 960332104 تاریخ
13 960322803 زيست شناسي- علوم سلولي و مولکولي
14 970371502 715) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي شيلات - تکثير و پرورش آبزيان96
15 971397104 9715) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي شيلات - تکثير و پرورش آبزيان96
16 960316308 163) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي- ترموسينتيک و کاتاليست96
17 960316303 163) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي- ترموسينتيک و کاتاليست96
18 970333603 336) کارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت بازرگاني - بازاريابي96
19 970332601 326) کارشناسي ارشد ناپيوسته اقتصاد انرژي
20 960623301 شيمي - معدني
21 970321707 شيمي - آلي
22 970371508 715) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي شيلات - تکثير و پرورش آبزيان96
23 970311715 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
24 950211618 لیسانس برق
25 960322702 رياضي محض - جبر
26 960321810 218) کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - تجزيه
27 970321710 شيمي - آلي
28 970321708 شيمي - آلي
29 970371504 715) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي شيلات - تکثير و پرورش آبزيان96
آمار بازدید
 بازدید امروز : 49
 کل بازدید : 136354
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.