آزمون سری سوم (اسفندماه 1396)


کدآموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی که موفق به قبولی در آزمون " HSE"  مورخ 23 اسفندماه 1396 (دوره سوم)  شده اند (کسب 70% نمره)، در جدول زیر لیست شده است:

لازم به ذکر است، دانشجویانی که موفق به کسب نمره قبولی در این آزمون نشده باشند، می توانند در فرصت بعدی (آبان ماه 97- دوره چهارم) در آزمون شرکت نمایند.

 


 

ردیف کد آموزشي رشته
1 940311803 ارشد مکانیک
2 950313004 معماری کشتی
3 950313108 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی
4 960332311 روانشناسی عمومی
5 960332313 روانشناسی عمومی
6 960342602 426) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي باغباني - گياهان زينتي96
7 960371306 کارشناسی ارشد شیمی دریا
8 960371312 کارشناسی ارشد شیمی دریا
9 960633305 زبان و ادبیات عرب
10 961312380 زبان و ادبیات انگلیسی
11 961312387 ارشد مهندسی شیمی
12 961312390 زبان و ادبیات انگلیسی
13 961392216 زیست شناسی
14 961393225 روانشناسی عمومی
15 961393306 مدیریت بازرگانی
16 961397122 714) کارشناسي ارشد ناپيوسته محيط زيست دريا
17 950313408 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - فرآيندهاي جداسازي
18 950313501 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - ترموديناميک و سينيتيک
19 950332415 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته زبان و ادبيات عربي
20 950332607 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته اقتصاد انرژي
21 950332608 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته اقتصاد انرژي
22 950332807 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته آموزش زبان انگليسي
23 950332902 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته زبان و ادبيات انگليسي
24 950332905 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته زبان و ادبيات انگليسي
25 950612906 دكتراي تخصصي مهندسي شيمي
26 951312301 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي نفت - مخازن هيدروکربوري
27 951312322 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - فرآيندهاي جداسازي
28 960311707 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران - سازه
29 960312102 121) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي نفت - مخازن هيدروکربوري
30 960312105 121) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي نفت - مخازن هيدروکربوري
31 960313402 134) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - فرآيندهاي جداسازي
32 960313411 134) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - فرآيندهاي جداسازي
33 960316201 162) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - طراحي فرايند
34 960316204 162) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - طراحي فرايند
35 960316304 163) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي- ترموسينتيک و کاتاليست96
36 960316306 163) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي- ترموسينتيک و کاتاليست96
37 960321502 215) کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - فيزيک
38 960321705 217) کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - آلي
39 960321803 218) کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - تجزيه
40 960321809 218) کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - تجزيه
41 960321813 218) کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - تجزيه
42 960321902 219) کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - هسته اي
43 960321905 219) کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - هسته اي
44 960321906 219) کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - هسته اي
45 960322203 222) کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - حالت جامد
46 960322206 222) کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - حالت جامد
47 960322303 223) کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - اتمي و مولکولي
48 960322310 223) کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - اتمي و مولکولي
49 960322801 228) کارشناسي ارشد ناپيوسته زيست شناسي- علوم سلولي و مولکولي
50 960322805 228) کارشناسي ارشد ناپيوسته زيست شناسي- علوم سلولي و مولکولي
51 960332109 تاریخ
52 960332704 ادبیات پایداری
53 960332709 ادبیات پایداری
54 960332909 زبان و ادبیات انگلیسی
55 960612904 129) دکتراي تخصصي مهندسي شيمي
56 960612908 129) دکتراي تخصصي مهندسي شيمي
57 960632501 تاريخ
58 961312310 123532) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي نفت - مخازن هيدروکربوري
59 961312323 123539) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - طراحي فرايند
60 961312326 ادبیات پایداری
61 961391101 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران - سازه
62 961392101 9217) کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - آلي
63 961397106 کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي شيلات - تکثير و پرورش آبزيان96
آمار بازدید
 بازدید امروز : 35
 کل بازدید : 136340
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.