آزمون پنجم (اسفندماه 97)

نمرات پذیرفته شدگان در آزمون دوره پنجم HSE ویژه اسفندماه 97 در لیست زیر آمده است

 


 تعداد کل شرکت کننده ها 160 نفر و تعداد قبولی ها 117 نفر می  باشد


لازم به ذکر است دانشجویان محترمی که موفق به اخذ پذیرش در این آزمون نشده اند ممکن است بنا به دلایل زیر باشد:

1- عدم شرکت در یکی از کلاس های برگزار شده HSE در دانشگاه

2- عدم کسب 70% نمره قبولی این آزمون

 

بنابراین دانشجویان محترم می بایست حتما حداقل در یکی از دوره های پیشین شرکت نموده باشند.


 

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه با شماره داخلی 2629 پاسخگوی سوالات شما در زمینه HSE می باشد


 

 

رديف کد آموزشي رشته
1 970322702 رياضي محض - جبر
2 970623003 شيمي - آلي
3 970312301 123561) کارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت بازرگاني - استراتژِيک
4 970332906 329) کارشناسي ارشد ناپيوسته زبان و ادبيات انگليسي
5 960632503 تاريخ
6 970633302 333) دکتراي تخصصي زبان و ادبيات عربي
7 970333602 336) کارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت بازرگاني - بازاريابي96
8 970332304 323) کارشناسي ارشد ناپيوسته روان شناسي عمومي
9 960321509 215) کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - فيزيک
10 960371308 شیمی دریا
11 940632502 تاریخ بعد از اسلام
12 970332410 324) کارشناسي ارشد ناپيوسته زبان و ادبيات عربي
13 970312302 123561) کارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت بازرگاني - استراتژِيک
14 970633303 333) دکتراي تخصصي زبان و ادبيات عربي
15 970332901 329) کارشناسي ارشد ناپيوسته زبان و ادبيات انگليسي
16 950632503 تاریخ بعد از اسلام
17 970332418 324) کارشناسي ارشد ناپيوسته زبان و ادبيات عربي
18 970332422 324) کارشناسي ارشد ناپيوسته زبان و ادبيات عربي
19 960623502 رياضي کاربردي - آناليز عددي
20 970371401 714) کارشناسي ارشد ناپيوسته محيط زيست دريا
21 970371402 714) کارشناسي ارشد ناپيوسته محيط زيست دريا
22 960312215 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي برق - مخابرات  گرايش سيستم
23 970313106 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
24 970332908 329) کارشناسي ارشد ناپيوسته زبان و ادبيات انگليسي
25 970333002 330) کارشناسي ارشد ناپيوسته روان شناسي تربيتي
26 960623401 رياضي محض - آناليز
27 960333007 روانشناسی تربیتی
28 970332904 329) کارشناسي ارشد ناپيوسته زبان و ادبيات انگليسي
29 970333705 337) کارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت صنعتي- تحقيق در عمليات96
30 970332303 323) کارشناسي ارشد ناپيوسته روان شناسي عمومي
31 970332407 324) کارشناسي ارشد ناپيوسته زبان و ادبيات عربي
32 970332424 324) کارشناسي ارشد ناپيوسته زبان و ادبيات عربي
33 960332424 ادبیات عرب
34 970333006 330) کارشناسي ارشد ناپيوسته روان شناسي تربيتي
35 970332415 324) کارشناسي ارشد ناپيوسته زبان و ادبيات عربي
36 960322711 رياضي محض - جبر
37 950623303 دکتراي تخصصي شيمي - معدني
38 970321603 شيمي - معدني
39 960371508 715) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي شيلات - تکثير و پرورش آبزيان96
40 970371303 713) کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي دريا
41 960313106 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران - آب و سازه هاي هيدروليکي
42 970312211 کارشناسی ارشد مهندسی برق
43 960313303 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي برق - کنترل
44 970313415 134) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - فرآيندهاي جداسازي
45 970332915 329) کارشناسي ارشد ناپيوسته زبان و ادبيات انگليسي
46 9319333004 زبان وادبیات عرب
47 960623501 رياضي کاربردي - آناليز عددي
48 970332914 329) کارشناسي ارشد ناپيوسته زبان و ادبيات انگليسي
49 971312302 123510) کارشناسي ارشد ناپيوسته زبان و ادبيات انگليسي
50 960632502 دکتراي تخصصي (Phd)- تاریخ
51 961393213 روانشناسی عمومی
52 971393208 9324) کارشناسي ارشد ناپيوسته زبان و ادبيات عربي
53 960332405 ادبیات عرب
54 960322103 رياضي کاربردي - آناليز عددي
55 960322004 رياضيات و کاربردها - آناليز
56 غیر انتفاعی خرد
57 961392122 شيمي - فيزيک
58 960321706 شيمي - آلي
59 960321604 شيمي - معدني
60 970371404 714) کارشناسي ارشد ناپيوسته محيط زيست دريا
61 970342905 ژنتیک و بهنژادی
62 960313108 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران - آب و سازه هاي هيدروليکي
63 950211653 کارشناسی برق
64 970313410 134) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - فرآيندهاي جداسازي
65 960316302 163) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي- ترموسينتيک و کاتاليست96
66 960612901 129) دکتراي تخصصي مهندسي شيمي
67 970316302 163) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي- ترموسينتيک و کاتاليست96
68 940632501 تاریخ بعد از اسلام
69 970332402 324) کارشناسي ارشد ناپيوسته زبان و ادبيات عربي
70 975633202 332) دکتراي تخصصي مديريت صنعتي - توليد در عمليات
71 970332907 329) کارشناسي ارشد ناپيوسته زبان و ادبيات انگليسي
72 971393207 9324) کارشناسي ارشد ناپيوسته زبان و ادبيات عربي
73 960633102 مديريت صنعتي
74 960623402 رياضي محض - آناليز
75 960322108 رياضي کاربردي - آناليز عددي
76 960322105 رياضي کاربردي - آناليز عددي
77 970321609 شيمي - معدني
78 970623001 شيمي - آلي
79 960321702 217) کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - آلي
80 970321602 شيمي - معدني
81 960321704 217) کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - آلي
82 960323701 ژئو فيزيک - زلزله شناسي
83 971397102 9713) کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي دريا
84 970312212 کارشناسی ارشد مهندسی برق
85 970313307 کارشناسی ارشد مهندسی برق
86 960313316 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي برق - کنترل
87 970311702 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
88 950266587 دانشگاه ازاد برازجان - مهندسی شیمی-
89 960312104 121) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي نفت - مخازن هيدروکربوري
90 970316304 163) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي- ترموسينتيک و کاتاليست96
91 970316211 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - طراحي فرايند
92 960312716 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
93 950313403 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - فرآيندهاي جداسازي
94 970332911 329) کارشناسي ارشد ناپيوسته زبان و ادبيات انگليسي
95 970633301 333) دکتراي تخصصي زبان و ادبيات عربي
96 960332902 زبان و ادبیات انگلیسی
97 970332412 324) کارشناسي ارشد ناپيوسته زبان و ادبيات عربي
98 960332412 ادبیات عرب
99 970332426 324) کارشناسي ارشد ناپيوسته زبان و ادبيات عربي
100 970321604 شيمي - معدني
101 970371507 715) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي شيلات - تکثير و پرورش آبزيان96
102 970371306 713) کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي دريا
103 960312203 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي برق - مخابرات  گرايش سيستم
104 970312710 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
105 960313318 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي برق - کنترل
106 970316303 163) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي- ترموسينتيک و کاتاليست96
107 970316203 162) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - طراحي فرايند
108 970612903 129) دکتراي تخصصي مهندسي شيمي
109 970316306 163) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي- ترموسينتيک و کاتاليست96
110 970313405 134) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - فرآيندهاي جداسازي
111 970371304 713) کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي دريا
112 970371405 714) کارشناسي ارشد ناپيوسته محيط زيست دريا
113 971397103 9715) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي شيلات - تکثير و پرورش آبزيان96
114 960313103 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران - آب و سازه هاي هيدروليکي
115 970313102 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
116 960312703 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران - ژئوتکنيک
117 950211649 کارشناسی برق
آمار بازدید
 بازدید امروز : 26
 کل بازدید : 136331
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.