آزمون چهارم (مهرماه 1397)

کد آموزشی دانشجویانی که موفق به قبولی در دوره چهارم " HSE"  شده اند (کسب 70% نمره)، در جدول زیر لیست شده است:

فقط دانشجویانی که موفق به کسب نمره قبولی در این آزمون نشده باشند، می توانند در فرصت بعدی (12 اذرماه 97) در آزمون شرکت نمایند.


 

رديف شماره دانشجويي رشته تحصيلي
1 940211606 برق
2 950211606 برق
3 950211625 برق
4 950211652 برق
5 950211656 برق
6 950211663 برق
7 960313412 مهندسی شیمی
8 960371101 711) کارشناسي ارشد ناپيوسته زيست فناوري دريا
9 960371107 ارشد بیوتکنولوژی دریا
10 960371501 715) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي شيلات - تکثير و پرورش آبزيان96
11 960371502 715) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي شيلات - تکثير و پرورش آبزيان96
12 960623203 دکتری آمار
13 970311706 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
14 970313004 کارشناسی ارشد مهندسی دریا
15 940632503 تاریخ بعد از اسلام
16 950332608 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته اقتصاد انرژي
17 950612907 دكتراي تخصصي مهندسي شيمي
18 950612907 دكتراي تخصصي مهندسي شيمي
19 960312216 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي برق - مخابرات  گرايش سيستم
20 960321713 شيمي - آلي
21 960321714 شيمي - آلي
22 960321801 218) کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - تجزيه
23 960321805 218) کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - تجزيه
24 960321814 شيمي - تجزيه
25 960322003 220) کارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي محض - آناليز
26 960322010 رياضيات و کاربردها - آناليز
27 960322101 رياضي کاربردي - آناليز عددي
28 960322107 رياضي کاربردي - آناليز عددي
29 960322302 فيزيک - اپتيک و ليزر 96
30 960322306 فيزيک - اپتيک و ليزر 96
31 960322306 فيزيک - اپتيک و ليزر 96
32 960322701 رياضي محض - جبر
33 960322708 رياضي محض - جبر
34 960332707 ادبیات پایداری
35 960333001 روانشناسی تربیتی
36 960333002 روانشناسی تربیتی
37 960371108 711) کارشناسي ارشد ناپيوسته زيست فناوري دريا
38 960612905 129) دکتراي تخصصي مهندسي شيمي
39 960612905 129) دکتراي تخصصي مهندسي شيمي
40 961312332 روانشناسی تربیتی
41 961312383 123533) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - فرآيندهاي جداسازي
42 961312383 123533) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - فرآيندهاي جداسازي
43 970312303 123561) کارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت بازرگاني - استراتژِيک
44 970312306 123561) کارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت بازرگاني - استراتژِيک
45 970312307 123561) کارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت بازرگاني - استراتژِيک
46 970312311 123561) کارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت بازرگاني - استراتژِيک
47 970313406 134) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - فرآيندهاي جداسازي
48 970313406 134) کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - فرآيندهاي جداسازي
49 970321703 شيمي - آلي
50 970321704 شيمي - آلي
51 970321705 شيمي - آلي
52 970321711 شيمي - آلي
53 970321718 شيمي - آلي
54 970321719 شيمي - آلي
55 970321802 شيمي - تجزيه
56 970322110 رياضي کاربردي - آناليز عددي
57 970332302 323) کارشناسي ارشد ناپيوسته روان شناسي عمومي
58 970332305 323) کارشناسي ارشد ناپيوسته روان شناسي عمومي
59 970332306 323) کارشناسي ارشد ناپيوسته روان شناسي عمومي
60 970332307 323) کارشناسي ارشد ناپيوسته روان شناسي عمومي
61 970332309 323) کارشناسي ارشد ناپيوسته روان شناسي عمومي
62 970332310 323) کارشناسي ارشد ناپيوسته روان شناسي عمومي
63 970332311 323) کارشناسي ارشد ناپيوسته روان شناسي عمومي
64 970332312 323) کارشناسي ارشد ناپيوسته روان شناسي عمومي
65 970332314 323) کارشناسي ارشد ناپيوسته روان شناسي عمومي
66 970332603 326) کارشناسي ارشد ناپيوسته اقتصاد انرژي
67 970332801 328) کارشناسي ارشد ناپيوسته آموزش زبان انگليسي
68 970332802 328) کارشناسي ارشد ناپيوسته آموزش زبان انگليسي
69 970332803 328) کارشناسي ارشد ناپيوسته آموزش زبان انگليسي
70 970332805 328) کارشناسي ارشد ناپيوسته آموزش زبان انگليسي
71 970332806 328) کارشناسي ارشد ناپيوسته آموزش زبان انگليسي
72 970332807 328) کارشناسي ارشد ناپيوسته آموزش زبان انگليسي
73 970332808 328) کارشناسي ارشد ناپيوسته آموزش زبان انگليسي
74 970332809 328) کارشناسي ارشد ناپيوسته آموزش زبان انگليسي
75 970332810 328) کارشناسي ارشد ناپيوسته آموزش زبان انگليسي
76 970332812 328) کارشناسي ارشد ناپيوسته آموزش زبان انگليسي
77 970332815 328) کارشناسي ارشد ناپيوسته آموزش زبان انگليسي
78 970332912 329) کارشناسي ارشد ناپيوسته زبان و ادبيات انگليسي
79 970333601 336) کارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت بازرگاني - بازاريابي96
80 970333606 336) کارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت بازرگاني - بازاريابي96
81 970333607 336) کارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت بازرگاني - بازاريابي96
82 970333610 336) کارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت بازرگاني - بازاريابي96
83 970371501 715) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي شيلات - تکثير و پرورش آبزيان96
84 970371506 715) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي شيلات - تکثير و پرورش آبزيان96
85 971312306 123562) کارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت بازرگاني - استراتژِيک
86 971312320 123562) کارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت بازرگاني - استراتژِيک
87 971393214 9323) کارشناسي ارشد ناپيوسته روان شناسي عمومي
88 971393305 9336) کارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت بازرگاني - بازاريابي96

 

 آمار بازدید
 بازدید امروز : 20
 کل بازدید : 136325
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.