به وب سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس خوش آمدید

تماس در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه): 07731222629

چشم انداز

1- برقراری نظام HSE در کلیه‌ی آزمایشگاه‌های دانشگاه خلیج فارس

2- پیاده سازی سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاه‌ها مطابق با الزامات

ISO/IEC17025 -3 عقد تفاهم نامه همكاری با کلیه‌ی دستگاه‌ها و صنایع استان و همچنین استان‌های همجوار

4- دریافت امتیاز آزمایشگاه معتمد اداره کل استاندارد

5- مشاوره تخصصی در ارتباط با آنالیز‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی

6- عضویت قطعی در شبکه ‌های ملی آزمایشگاهی

7- برگزاری بازدید‌های عمومی از آزمایشگاه مرکزی

8- افزایش سطح علمی کارشناسان آزمایشگاه‌ها با فراهم نمودن شرایط شرکت در کارگاه‌های تخصصی

9- متمرکز نمودن آزمایشگاه‌ مرکزی و تجهیزات آنالیزی پیشرفته

10- خرید تجهیزات پیشرفته‌ی آنالیزی با تکنولوژی بالا