به وب سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس خوش آمدید

تماس در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه): 07731222629

کارشناسان اصلی آزمایشگاه مرکزی

نام و نام خانوادگی : سید علی جعفری

رشته تخصصی: مهندسی شیمی

سطح تحصیلات: کارشناسی ارشد

1
 

نام و نام خانوادگی : محمد جواد دیانت

رشته تخصصی: مهندسی شیمی

سطح تحصیلات: دانشجو دکتری

 
2