به وب سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس خوش آمدید

تماس در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه): 07731222629

ویژه متقاضیان درون دانشگاه خلیج فارس

فلوچارت ویژه متقاضیان درون دانشگاه خلیج فارس