به وب سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس خوش آمدید

تماس در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه): 07731222629

ویژه متقاضیان خارج از دانشگاه خلیج فارس

فلوچارت ویژه متقاضیان  خارج از دانشگاه خلیج فارس