به وب سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس خوش آمدید

تماس در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه): 07731222629

شیمی آلی معدنی 1

استفاده از تجهیزات این آزمایشگاه تحقیقاتی مختص دانشجویان داخل دانشگاه خلیج فارس می باشد که پس از ثبت درخواست و ارسال فرم مربوطه از طریق سامانه ERP میسر خواهد بود

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  اعضای هیات علمی مرتبط با آزمایشگاه    

  • دکتر نیاد
  • دکتر عباسی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

   لیست تجهیزات آزمایشگاه  

کوره

اسپکتروفوتومتر شرکتSpecord analytic jenaمدل 250

pH متر WPA مدل CD500

روتاری

کوره و پمپ خلا

ترازوی چهار رقم اعشار

غیر فعال