به وب سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس خوش آمدید

تماس در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه): 07731222629

علوم و فناوری زیستی

استفاده از تجهیزات این آزمایشگاه تحقیقاتی مختص دانشجویان داخل دانشگاه خلیج فارس می باشد که پس از ثبت درخواست و ارسال فرم مربوطه از طریق سامانه ERP میسر خواهد بود

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  اعضای هیات علمی مرتبط با آزمایشگاه    

  • دکتر امیرحسین احمدی
  • دکتر سید جواد حسینی
  • دکتر احمد شادی
  • دکتر ماندانا زارعی
  • دکتر محسن نوروزی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

   لیست تجهیزات آزمایشگاه  

دستگاه آب مقطر گیری

غیر فعال

میکروسکوپ نوری

فعال

اتوکلاو

فعال

بن ماری

غیر فعال

یخچال

فعال

فریزر ۲۰-

فعال

سانتریفیوژ یخچال دار مخصوص میکروتیوب

فعال

سانتریفیوژ فالکون ۱۰ میلی لیتر یا دور ۲۰۰۰

فعال

دستگاه PCR

فعال

الکتروفورز افقی و عمودی

فعال

شیکر انکوباتور

فعال

میکروسکوپ نوری معمولی مجهز به دوربین

فعال

استریومیکروسکوپ مجهز به دوربین

فعال

pH متر

غیر فعال

اسپکتروفوتومتر

فعال

دستگاه ژل داک

فعال

دستگاه ژل داک

غیر فعال