به وب سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس خوش آمدید

تماس در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه): 07731222629

مغز و علوم شناختي

استفاده از تجهیزات این آزمایشگاه تحقیقاتی مختص دانشجویان داخل دانشگاه خلیج فارس می باشد که پس از ثبت درخواست و ارسال فرم مربوطه از طریق سامانه ERP میسر خواهد بود

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  اعضای هیات علمی مرتبط با آزمایشگاه    

  • دکتر حجت قیمتگر
  • دکتر احمد کشاورز
  • دکتر حسین حق بین

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

   لیست تجهیزات آزمایشگاه  

دستگاه 64 کاناله EEG

فعال