به وب سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس خوش آمدید

تماس در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه): 07731222629

شیمی تجزیه

استفاده از تجهیزات این آزمایشگاه تحقیقاتی مختص دانشجویان داخل دانشگاه خلیج فارس می باشد که پس از ثبت درخواست و ارسال فرم مربوطه از طریق سامانه ERP میسر خواهد بود

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  اعضای هیات علمی مرتبط با آزمایشگاه    

  • دکتر صادق کریمی
  • دکتر مریم عباسی طریقت

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

   لیست تجهیزات آزمایشگاه  

اسپکتروفوتومتر analytical jena

نیمه فعال

دستگاه الکتروشیمی zhaner

غیر فعال

دستگاه جذب اتمی

فعال ( آماده سرویس دهی)

آون

فعال در حال سرویس دهی

دستگاه آب دو بار تقطیر

فعال ( در حال سرویس دهی)