به وب سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس خوش آمدید

تماس در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه): 07731222629

انرژی و محیط زیست

استفاده از تجهیزات این آزمایشگاه تحقیقاتی مختص دانشجویان داخل دانشگاه خلیج فارس می باشد که پس از ثبت درخواست و ارسال فرم مربوطه از طریق سامانه ERP میسر خواهد بود

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  اعضای هیات علمی مرتبط با آزمایشگاه    

  • دکتر احمد آذری
  • دکتر احمد جامه خورشید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

   لیست تجهیزات آزمایشگاه  

سرور محاسباتی HPC تحت ویندوز- سرور 1

فعال

سرور محاسباتی HPC تحت ویندوز- سرور 2

فعال

سرور محاسباتی HPC تحت ویندوز- سرور 3

فعال

دستگاه اندازه گیری PH محلول

فعال

دستگاه پژوهشی اندازه گیری ضریب نفوذ در پلیمرها و کامپوزیت ه

فعال

دستگاه بررسی انتقال جرم و حذف دی اکسید کربن از مخلوط گاز

فعال

ترازو دیجیتال 3 رقم اعشار

فعال