به وب سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس خوش آمدید

تماس در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه): 07731222629

بافت شناسی جانوری

استفاده از تجهیزات این آزمایشگاه تحقیقاتی مختص دانشجویان داخل دانشگاه خلیج فارس می باشد که پس از ثبت درخواست و ارسال فرم مربوطه از طریق سامانه ERP میسر خواهد بود

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  اعضای هیات علمی مرتبط با آزمایشگاه    

  • دکتر علی فخری

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

   لیست تجهیزات آزمایشگاه  

Tissue processor

فعال

میکروتوم

فعال

میکروسکوپ نوری

فعال

Parafin Dispenser

فعال

بن ماری

فعال

آب مقطرگیر

غیر فعال

ترازو سه صفر