به وب سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس خوش آمدید

تماس در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه): 07731222629

ژئوفیزیک

استفاده از تجهیزات این آزمایشگاه تحقیقاتی مختص دانشجویان داخل دانشگاه خلیج فارس می باشد که پس از ثبت درخواست و ارسال فرم مربوطه از طریق سامانه ERP میسر خواهد بود

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  اعضای هیات علمی مرتبط با آزمایشگاه    

  • دکتر سعید زارعی
  • دکتر سید رضا منصوری
  • دکتر شبیر اشکپور مطلق

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

   لیست تجهیزات آزمایشگاه  

کمپاس

فعال

استریونت

فعال

ژئوالکتریک

فعال