به وب سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس خوش آمدید

تماس در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه): 07731222629

شیمی آلی معدنی 2

استفاده از تجهیزات این آزمایشگاه تحقیقاتی مختص دانشجویان داخل دانشگاه خلیج فارس می باشد که پس از ثبت درخواست و ارسال فرم مربوطه از طریق سامانه ERP میسر خواهد بود

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  اعضای هیات علمی مرتبط با آزمایشگاه   

  • دکتر خسرو محمدی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

    لیست تجهیزات آزمایشگاه  

دستگاه اسپکتروفوتومتر مریی-فرابنفش

فعال

حمام التراسونیک

فعال

آون  خلا

فعال

التراسونیک

فعال

یخچال آزمایشگاهی

غیرفعال