به وب سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس خوش آمدید

تماس در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه): 07731222629

TGA

آنالیز حرارتی برمبنای تخریب حرارت و کاهش درصد وزنی نمونه
  (ضروری)
  لطفا تعداد کل نمونه هایی که قرار است برای تست با این دستگاه،
  برای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس، ارسال نمایید را از لیست زیر انتخاب نمایید
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)

  فلو گاز در حالت اولیه 25 میلی لیتر در دقیقه تنظیم شده است

  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)
  (ضروری)

  فلو گاز در حالت اولیه 25 میلی لیتر در دقیقه تنظیم شده است

   4,600 تومان
   به ازاء هر دقیقه برای تعداد نمونه انتخاب شده
   مدلSTA6000
   کمپانیPerkin Elmer
   کشور سازندهUSA

   TGA

   این دستگاه با قابلیت انجام آنالیز در محدوده دمایی 15 تا 1100 درجه سانتی‌گراد، تلفیقی از گرماسنج روبشی افتراقی (DSC) و آنالیز توزین حرارتی (TGA) به صورت همزمان است و از پرکاربردترین روش های آنالیز مواد می باشد. به کمک این آنالیز خواص شیمیایی و فیزیکی مواد به عنوان تابعی از دما و براساس برنامه حرارتی کنترل شده، اندازه‌گیري می‌شود. با تفسیر نتایج این آنالیزها نه تنها می توان پایداری حرارتی مواد را سنجید، بلکه می توان به اطلاعات بسیار ارزشمندی مانند میزان رطوبت ماده، وضعیت تبلور آن، دمای وقوع استحاله‌ها و یا واکنش‌ها دست یافت. همچنین امروزه این آنالیز برای بررسی میزان بارگزاری مواد آلی و داروها در نانوذرات معدنی مورد توجه محققین قرار گرفته است. نمونه های مورد آنالیز نباید اشتعالی یا دارای خاصیت کف کنندگی بوده و وزن مورد نیاز 5 تا 40 میلی گرم باشد.

   نقد و بررسی TGA
   فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند